Make your own free website on Tripod.com
Akkuş

akkus.jpg (25422 bytes)

TARİHİ

1074/1075 arasında Anadolu Selçukluları'nın yönetimine giren kent, daha sonra Rum Pontos İmparatorluğu sınırları içinde kaldı. 1461'de Fatih Sultan Mehmed'in bu devlete son vermesiyle Osmanlı üstünlüğü tanıdı.

Eskiden Karakuş adıyla anılan ve Ünye İlçesi'ne bağlı olan bucak merkezi, 01 Mayıs 1954 yılında Akkuş adını alarak Ordu(nun bir İlçesi durumuna geldi.

GENEL

Ordu'nun güneybatısında yer alır. Kuzeyinde Samsun İli,  İkizce, Çaybaşı ve Ünye İlçeleri, doğudan Kumru İlçesi, güneyden Tokat, batısından yine Tokat ve Samsun İlleriyle çevrilidir.

Ortalama yükseltisi 1.290 metredir. 1997 yılı Genel Nüfus Sayımına göre İlçe merkezinin nüfusu 11.086, köyleriyle birlikte toplam nüfusu 51.568'dir *. Ordu'nun en dağlık yöresinde yer alan İlçe topraklarının bir bölümü ormanlarla kaplıdır. Ormancılık, İlçe ekonomisinin temelini oluşturur. İlçede fındık, ceviz, patates, mısır yetiştirilir. Ayrıca, dağların arasında kalan yaylalarda hayvancılır yapılır. Ünye-Niksar karayolu üzerindedir.

* Devlet İstatistik Enstitüsü (www.die.gov.tr)