Make your own free website on Tripod.com
Aybastı

aybastihar.jpg (25389 bytes)

TARİHİ

1071 Malazgirt Savaşı'ndan sonra, Alp Arslan'ın komutanlarından Emir Gazi Danişmend, 1095'te Danişmend Beyliğini  kurarak, ünye, Fatsa, Aybastı ve Mesudiye yörelerini ele geçirdi. XIII. yy başlarında Rum Pontos Devleti kurulunca, Aybastı bu devletin sınırları içinde kaldı. Fatih Sultan Mehmed'in 1461'dye Rum pontos imparatorluğu'na son vermesiyle, Aybastı bu kez Osmanlı Devleti topraklarına katıldı.

Şemseddin Sami, Aybastı için, "Ordu Kazası'na bağlı nahiye merkezi bir kababa" der.

1923'e değin bir nahiye merkezi olan ve bir süre Esenli adıyla bilinen Aybastı, bu tarihten sonra Gölköy'e bağlı bir bucak, 1960'ta ise ilçe durumuna getirildi.

GENEL

Aybastı, Ordu'nun iç kesiminde, güneyde yer alır. Kuzeyinde Korgan, doğusunda Gölköy ve Mesudiye ilçeleri, güneyinde Tokat İli, batısında yine Korgan ve Kabataş ilçeleri vardır. Aybastı, Fatsa-Reşadiye ulaşım bağlantısı üzerindedir. 1997 yılı Genel Nüfus sayımına göre İlçe merkezinin nüfusu 18878, Köyleriyle birlikte toplam nüfus 33747'dir.  İlçe'nin ortalama yükseltisi 768 metredir

Dağlık kesimde kalan İlçede, dağlar arasında kalan düzlüklerde bitkisel üretim yapılmakta, yaylalarda hayvancılıkla uğraşılmaktadır.

İlçenin en önemli ürünü patates ve fındıktır.

Her yıl 03-07 Ağustos tarihleri arasında Perşembe Yaylası Şenlikleri yapılır.