Make your own free website on Tripod.com
Çamaş

camas.jpg (25387 bytes)

GENEL

1997 yılı genel nüfus sayımına göre ilçe merkezinin nüfusu 10.871, köyleriyle birlikte toplam nüfusu 15.017'dir *.

* Devlet İstatistik Enstitüsü (www.die.gov.tr)