Make your own free website on Tripod.com
ordulogo.gif (12810 bytes)  

 

 

 

 

Ordugece.jpg (22704 bytes) Hoşgeldiniz.
Sitemizin amacı  güzel Ordu İlimizi sizlere tanıtmak, sizleri ilimiz hakkında bilgi sahibi etmektir.
Sizlere yararlı olabileceğim temennisiyle, siteme göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederim.

Boztep72.jpg (40920 bytes)

SEYAHATNAMELERDE ORDU

(Evliya Çelebi - XVII.yy)

... Ordu yada Vona, Canik Sancağı'na bağlı bir subaşılıktır. Kalesi, deniz kıyısında, çember biçimli eski bir yapıdır. Dizdarı ve askerleri vardır, ama cephanesi yetersizdir. Serdarı ve yüz elli akçe payeli kadısı vardır. Ayanı kalabalık değildir. Camileri, hamamı ve küçük bir çarşısı vardır. Halkının çoğu Rum'dur. Türkler azınlıktadır. Demir tutan güzel bir limanı vardır. Gemilerin demirlemeden yatmaları bile olasıdır.

... Vona Kalesi, Ceneviz yapımı bir kaledir. Uzun Hasan, Gümüşhane, Bayburt ve Ducaha kalelerini fethederken bu kaleyi de Cenevizliler'den almıştır. Kale, ancak Fatih döneminde Osmanlı ülkesine katılmıştır.

 ORDU1-1.jpe (16260 bytes)

kderemin.jpg (21637 bytes)

g2.gif (1677 bytes)

GİRİŞ

g1.gif (1681 bytes)
Ormangul300.jpg (26143 bytes) (Focus Dergisi Sayı:7 Temmuz 1997)

Ordu'nun mitolojik "deli bal"ı...

Tüm Karadeniz'de olduğu gibi Ordu İli de "nemli dağ ormanları şeridi" adını alan ve sahilin hemen gerisinden başlayıp yaylalara kadar uzanan kesimi bölgenin en tipik bitki örtüsüne sahip... İğne ve karışık yapraklı ormanların bulunduğu bölgenin diğer önemli bir bitki türü de "Rhdodendron" denilen orman gülleri... Bunlardan sarı renkli olan "Flavum rhdodendron" çok zehirli bir tür olarak biliniyor. Bölgede sık sık meydana gelen sarı orman gülü zehirlenmelelerinde, "salin gazı"na karşı kullanılan ilaçlar veriliyor. Ayrıca, yine bu yörede elde edilen ünlü "deli bal"da yine bu sarı Flavum rhdodendron çiçeklerinde toplanıyor.

Halk hekimliğinde ilaç niyetine kullanılan ve çok az alınması gereken deli baldan, Ksonaphanes de binlerce yıl önce "Onbinlerin Dönüşü" adlı eserinde uzun uzun sözetmiş. "Doruğa ulaşan Helenler, bol erzak dolu birçok köyde konaklamış, bu köylerde onları şaşırtan bir şeyle karşılaşmışlar:"Birçok kovan vardı ve bu kovanlardaki peteklerden bal yiyen askerler kustular, ishal oldular ve hiçbiri ayakta duramadı. Az yiyenler körkütük sarhoş olmuş insanlara, çok yiyenlerse azgın çılgınlara, hatta can çekişen insanlara benziyorlardı. Bu durumda birçoğu, bir bozgun sonrasıymış gibi yere serilmiş büyük bir umutsuzluk başlamıştı. Ertesi gün kimsenin ölmediği görüldü..."

Manz18300.jpg (29782 bytes)

Bu sayfalar Fatih Erkoç tarafından hazırlanmıştır.