Make your own free website on Tripod.com
Gölköy

golkoyhar.jpg (27678 bytes)

TARİHİ

Eski adı Hasmana'dır (Hapsamana). Bazı tarihçiler bu adın Sümer dilinden kaynaklandığını savunurlar. Başlangıçta Özlü (Şıhman) Köyü'nde kurulan kasaba, XVII. yy ortalarında bugünkü yerine alındı.

Gölköy, önceleri Ordu Merkez İlçesine bağlı bir bucak iken, 25 Haziran 1936 yılında ilçe oldu.

GENEL

Ordu'nun doğusunda yer alan Gölköy'ün, kuzeyinde Gürgentepe ve Kabataş İlçeleri, doğusunda Mesudiye İlçesi , güneyinde Tokat İli, batısında Aybastı İlçesi vardır.

Ordu-Sivas Karayolu üzerinde 60. km.de Karadeniz ve Orta Anadolu'yu bağlayan yolların kavşağında önemli bir kavşak noktasındadır.
1997 yılı Genel Nüfus Sayımına göre İlçe merkezinin nüfusu 26.587, köyleriyle birlikte toplam nüfusu 61.921'dir *.

Gölköy'ün ekonomisi tarıma dayalıdır. Üretilen başlıca ürünler fındık, patates ve mısırdır. Bundan başla süt hayvancılığı ve arıcılık yapılmaktadır.

Doğa turizmi açısından bir çok güzelliklere sahip olan Gölköy, halen keşfedilmeyi beklemektedir.

İlçenin gezilip görülmeye değer yerleri arasında, Gökgölü, Ulugöl, 52 badal, Kale ön sırada yer almaktadır.

golkoy400.jpg (29333 bytes)

 krdere300.jpg (34929 bytes)

Kazangol400.jpg (56982 bytes)

* Devlet İstatistik Enstitüsü (www.die.gov.tr)