Make your own free website on Tripod.com
Halk Müziği
ORDU YÖRESİNİN ÜNLÜ TÜRKÜLERİ

Al tavandan Belleri, İki Durnam Gelmiş, İmeceler Geliyor, Kırmızılım, Ne Uzundur Şu Fatsa'nın Yolları, Sabah Güneşi Doğmuş, Kömürlük Dağı, Gidemem Şiraya Ben, Çambaşına Çıktım, Boztepe'nin Başında, Oy Gemici Gemici, Hekimoğlu, Ünye'den Çıktım Başım Selamet, Perşembe'nin Düzleri, Yeni Yolun Bükmesini, Ordu'nun Dereleri, Yeni Çiftlik Derler, Dik Horon, Düz Hava, Tazutlar, Arap Oyunu, Kol Havası, Mendil Oyunu, Pırçak Havası, Sallama, Karşılama, Sarı Kız, Zamak.

ORDU'NUN DERELERİ

Ordu'nun dereleri,
Aksa yukarı aksa.
Vermem seni ellere,
Ordu üstüme kalksa...Sürmelim aman.

Ordu'nun dereleri,
Derin derin çağlıyor.
Kalk gidelim sevdiğim,
Annem evde ağlıyor...Sürmelim aman.

Oy bağlamam bağlamam,
Zerdali dalı mısın.
Garip garip çalarsın,
Benden sevdalı mısın...Sürmelim aman.

Oy Mehmet'im Mehmet'im,
Sana küstüm demedim.
Beni sana geçmişler ,
Vallahi ben demedim...Sürmelim aman.

HEKİMOĞLU DERLER BENİM ASLIMA


Hekimoğlu derler benim aslıma
Aynalı martin yaptırdım da narinim kendi neslime

Konaklar yaptırdım mermer direkli
Hekimoğlu'n sorar isen narinim aslan yürekli

Hekimoğlu derler bir yiğit uşak
Bir omuzdan bir omuza narinim yüz arma fişek

Bahçede armut dibinde kaymak yedin mi
Hekimoğlun görünce de norinim budur dedin mi

Konaklar yaptırdım döşetemedim
Ünye de Fatsa bir oldu da narinim başedemedim

Ünyede Fatsa arası ordu da kuruldu
Hekimoğlu dediğin de narinim orda vuruldu

Ordu-Fatsa - Ümit Tokcan

AĞIT (ÜNYEDEN ÇIKTIM BAŞIM SELAMET) HALK MÜZİĞİ ARAÇLARI
Ünye'den çıktım da başım selamet
Ceviz deresinde koptu kıyamet
Kadın, kız kardaşım sana emanet
Ağla anam ağla sen bana ağla
Çifte doktor getir yaramı bağla

Yedi karış gelir omuzun eni
Genç yaşımda kabre koydular beni
Ancağı bana söylesin nenni
Ağla anam ağla sen bana ağla
Çifte doktor getir yaramı bağla

Martinim duvarda asılı kaldı
Elbisem sandıkta basılı kaldı
Kadın, kız kardaşım küsülü kaldı
Ağla anam sen bana ağla
Çifte yoktor getir yaramı bağla

folk.jpg (21611 bytes)

Tezeneli sazlardan divan sazı, bağlama, tambura ve cura yöre yaygın olarak kullanılır. Kemençe özellikle kıyı kesimlerin çalgısıdır. Üflemeli sazlardan en çok dilli, dilsiz çoban kavallarıyla küçük dilli düdükler ve zurna çalınır. Davul, tef, kaşık ve iç kesimlerde zil, başlıca vurmalı sazlardır.