Make your own free website on Tripod.com
Kaynaklar
  1. Yurt Ansiklopedisi, sf: 6250-6339
  2. Karacan Ansiklopedisi
  3. Ordu İli Sağlık Müdürlüğü 1990-1991-1992-1993-1994 Yıllarına ait Sağlık İstatistik Yıllığı
  4. Focus Dergisi, Yıl:7, Sayı:7, Temmuz 1997
  5. Ordu Tanıtım Kitabı (Suskun Şehir Ordu)
  6. T.C. Kültür Bakanlığı (www.kultur.gov.tr)
  7. Devlet İstatistik Enstitüsü (www.die.gov.tr)
  8. http://www.geocities.com/Area51/Nebula/2401/
  9. Yalçın Çebi Homepage (http://yalcin.cs.deu.edu.tr/)