Make your own free website on Tripod.com
Korgan

korgan.jpg (27656 bytes)

TARİHİ

Kent, 1085-1178 arasında, Danişmendoğulları egemenliğinde idi. 1178'de Anadolu Selçukluları'nın daha sonra ise Eretna Beyliği'nin yönetimi altına girdi. 1398'e değin Kadı Burhaneddin'in, bu tarihten sonra ise Osmanlılar'ın üstünlüğünü tanıyan kent, "Keş Deresi" adıyla anılır oldu. XIX. yy'ın ikinci yarısında Korgan adını aldı. Bu ad, Molla Veli adında bir ağanın yöreye yerleşmesi ve halkın koruyuculuğunu üstlenmesine dayanarak verilmiştir.

1946'da Fatsa İlçesi'ne bağlı bir bucak merkezi olan Korgan, 1960'ta ilçe durumuna getirildi.

 

GENEL

Ordu'nun güneybatısında yer alan Korgan, kuzeyinde Fatsa ve Çatalpınar ilçeleri, doğusunda Aybastı İlçesi, güneyinde Tokat İli, batısında da Kumru İlçesi ile çevrilidir.

Ordu'nun dağlık iç bölgesinde yer alan ilçe topraklarında, Aybastı, Kumru, Akkuş ve Mesudiye'de olduğu gibi, yayla özelliği taşıyan yerleri çoktur. İlçede, patates, fındık ve mısır yetiştirilmekle birlikte, asıl önemli tarımsal uğraş hayvancılıktır.

1997 yılı Genel Nüfus Sayımına göre İlçe merkezi nüfusu 13.599, köyleriyle birlikte toplam nüfusu 34.502'dir *.

* Devlet İstatistik Enstitüsü (www.die.gov.tr)