Make your own free website on Tripod.com
Kumru

kumru.jpg (27692 bytes)

TARİHİ

Eski adı Karacalı olan Kumru, 1960'ta ilçe durumuna getirildi.

GENEL

Ordu'nun güneybatısında yer alan Kumru İlçesi, kuzeyden Ünye ve Fatsa İlçeleri, doğudan Korgan İlçeleri, güneyden Tokat İli, batıdan Akkuş İlçesi'yle çevrilidir.

Yüzölçümü 344 km2, ortalama yükseltisi ise 340 metredir.

1997 Genel Nüfus sayımına göre İlçe merkezi nüfusu 12.740, köyleriyle birlikte toplam 36.295'dir *.

* Devlet İstatistik Enstitüsü (www.die.gov.tr)