Make your own free website on Tripod.com
Tarihsel Yapıtlar

Eskpazar300.jpg (36042 bytes)

Eskipazar Cami (XVIII.yy)

ESKİPAZAR CAMİSİ

İlk caminin yıkılmasından sonra XVIII. yy'da Battal Hüseyin Paşa yeniden yaptırmıştır. 1939 depreminde hasar gören yapı taş duvarlı, çatılı olarak yapılmışsada günümüzde bakıma ihtiyacı vardır. Taçkapı üstündeki yazıt, XVIII. yy'daki yapıma ilişkindir.

YALI  CAMİSİ

Kıyıdadır, adı Aziziye Camisi'dir. Cami, kentin ilk kuruluş yıllarında ahşap olarak yapılmıştır. 1883 yangınından sonra Kadızade Hacı Hasan Efendi 1894-1895'te günümüzdeki camiyi yaptırmıştır. Kesme taştan, çatıyla örtülü basit bir yapıdır. Mihrabı Ampir üslübundadır. Minaresi tek şerefelidir.

HAMİDİYE CAMİSİ

Hükümet Camisi adıyla da bilinir. 1891'de Kaymakam Cordanzade Mir Mehmed Ali Bey yaptırmıştır. Taştan yapı, ahşap çatılı, çift minarelidir. Taçkapı üstündeki yazıt şair Tıfli'nindir.

SELİMİYE CAMİSİ

1926'da yapımına başlanmış, 1956'da açılmıştır. Özelliği olmayan yapının Selçuk bezeme sanatının örneği olan mihrabı ilgintir. Mukarnaslı mihrap nişini geometrik ve bitkisel motifli bordürler çevrelemektedir. Mihrabın üstünde üç alem kabartması vardır.

İBRAHİM PAŞA CAMİSİ

Orta Camisi adıyla da bilinen yapı, 1800 tarihlidir. Daha önce İbrahim Paşa'nın yaptırdığı ahşap caminin yerine yapılmıştır; doğu kapısı üstündeki yazıttan Tayyar Mahmud Paşa, Salih Ağa ve Ali Ağa'nın yaptırdıkları anlaşılmaktadır. Düz çatılı, mimari özelliği olmayan yapını özgün mihrabı Selimiye Camisi'ne taşınmıştır. Daha sonra yapılan mihrap ise Ampir üslupta bezemelidir. Caminin minaresi çift şerefelidir. Yapı kiremit kaplı çatı örtülüdür.

GÖLKÖY KALESİ

Gölköy ilçesi Kale mahallesinde yer almaktadır.Kale tek kapılı,geniş bir alana sahiptir.Duvarları küçük moloz taşlarla Horasan harcı ile yapılmıştır.Kale çevreye hakim kayalar üzerinde gözetlemeye ve savunmaya el verişli bir durumdadır. Giriş kapısına önü dar bir yerden ulaşılmaktadır.Girişin solunda silindir şekilli bir burç ve gözetleme kulesi vardır.Bu kısımdaki duvarlar yer yer tahrip olmuştur.

Golkkale200.jpg (16553 bytes)

ÜNYE KALESİ

Ünye ilçe merkezine 7 km.Kadar uzaklıkta Kale köyü sınırları içerisindedir.300-400 metre yükseklikteki kalenin çeşitli devirlerde kullanıldığı bilinmektedir. Kale içinde iki adet yeraltı dehlizi ile çok derin sarnıç bulunmaktadır. Kale sur duvarları horasan harcı ve moloz taşlardan yapılmış olup bir kısmı yıkılmıştır.Buradan ilçe yerleşimi ve deniz rahatlıkla görülebilmektedir. Kale eteklerinde yer alan köy evleri ise doğal güzelliği sergilemektedir.

Unyekale200.jpg (17071 bytes)