Make your own free website on Tripod.com
Ulubey

ulubeyhar.jpg (25397 bytes)

TARİHİ

Rum Pontos, ardından da Osmanlı yönetimini tanıyan Ulubey, XIX. yy'da Ordu Kazası'na bağlı bir nahiye durumundaydı.

Şemseddin Sami Ulubey'i "Trabzon Vilayeti Merkez Sancağı'na bağlı Ordu Kazası'nın bir nahiyesi" olarak tanıtır.

Ulubey, 01 Nisan 1960'ta ilçe oldu.

GENEL

Ordu'nun doğusunda yer alan Ulubey İlçesi, kuzeyinde Perşembe İlçesi ve Merkez, doğsunda Merkez, güneyinde Mesudiye, Gölköy ve Güngentepe ve Fatsa İlçeleriyle çevrilidir.

Yüzölçümü 283 km2, ortalama yükseltisi 585 metredir. 1997 yılı Genel Nüfus Sayımına göre ilçe merkezinin nüfusu 11.651, köyleriyle birlikte toplam nüfusu 31.101'dir *.

1960'ta Merkez İlçeden ayrılarak ilçe olmuştur. Ekonomik açıdan Ordu'ya bağlıdır. Ekonomisi tarıma dayalıdır. Baylıca ürünleri fındık, mısır, fasulye, orman ürünleri ve hayvan ile hayvansal ürünlerdir.

* Devlet İstatistik Enstitüsü (www.die.gov.tr)