Make your own free website on Tripod.com
Yeryüzü Şekilleri
Ordu, yeryüzü şekilleri bakımından genel olarak iki bölüme ayrılır. Birinci bölüm, yükseltileri yer yer 3.000 m'yi aşan, doğu-batı doğrultulu, güç geçit veren Karadeniz Dağları ile Karadeniz arasındaki dar şerittir. İkinci bölüm ise, güneydeki çeşitli tektonik hareketler sonucunda parçalanmış iç kesimdir.

İl topraklarının % 83.6 gibi çok yüksek bir bölümünü kaplayan dağların en yüksek noktası 3.105 metreye ulaşmaktadır.

Ulugol400.jpg (39536 bytes)

Ulugöl-Gölköy

İlde en önemli dağlar Canik Dağları ya da Doğu Karadeniz Dağları olarak adlandırılan ve Karadeniz'e koşut uzanan kıyı dağlarıdır. İlin güneydoğusunda yer alan ve kıyıdan 48 km uzaklıktaki Karagöl Dağları üzerinde buzulların oluşturduğu çeşitli yeryüzü şekilleri vardır.
İl alanın % 15.9'u platolarla kaplıdır. İldeki başlıca yaylalar Çambaşı, Keyfalan ve Perşembe yaylalarıdır.

İldeki doğal yapı, genel olarak ova oluşumuna göre elverişli değildir. Yalnızca, kıyıda ve akarsu kenarlarında, dar şeritler halinde ovalar vardır ve bunlar il alanının yalnızca % 0.5'ini kaplar.

Keyfalanyayla.jpg (31067 bytes)

Keyalan Yaylası

İldeki başlıca önemli akarsular Melet Irmağı, Bülbül Deresi ve Civil Deresi'dir. Bunlardan başka çok sayıda küçük akarsu bulunmaktadır.

İlde büyük göl yoktur. Dağların yüksek kesimlerinde küçük buzul gölleri oluşmuştur. Bunlardan En önemlileri Karagöl'dür. Bunlardan başka, Fatsa'ya 15 km uzaklıkta Gaga Gölü, Gölköy'ün içinde Gök Gölü ve Gölköy'e 16 km uzaklıktaki Ulugöl, İlin diğer gölleridir.